Home

Controale efectuate de Garda de Finanțe cu privire la îndeplinirea obligațiilor privind plata impozitului pe venit de către persoanele care lucrează ca menajere sau îngrijitoare

Potrivit prevederilor legale existente în Italia, personalul casnic și de îngrijire are obligația de a plăti impozit pe veniturile salariale. În cazul acestei categorii profesionale, impozitul pe veniturile din salarii nu se reține de către angajator, spre a fi virat ulterior către bugetul statului.

Cotele de impozitare a veniturilor anuale realizate de către persoanele fizice (IRPEF) diferă în funcție de venitul realizat. De exemplu, veniturile sub 15.000 euro se impozitează cu 23%, cele cuprinse între 15.001 şi 28.000 euro se impozitează cu 3.450 euro + 27% din ce depășește 15.000 euro, etc.

Veniturile de până la 8.000 euro/an sunt scutite de la plata IRPEF-ului.

Anual, lucrătorii casnici trebuie să depună la instituția competentă (Agenzia delle Entrate), o declarație de venituri (care reflectă salariile primite în anul anterior), în special, dacă venitul obținut, depășește 8.000 de euro.

Se aplică reduceri ale sumelor datorate: pentru membrii de familie aflați în întreținere; pentru sumele achitate pentru cumpărarea de medicamente / consultații medicale; pentru cheltuielile de închiriere a locuinței; pentru cheltuieli de renovare, etc.

Sunt considerați membri de familiei aflați în întreținere, chiar dacă nu locuiesc cu contribuabilul: soția/soțul de care contribuabilul nu este despărțit legal și copii acestuia. De asemenea, pot fi considerați membri de familie aflați în întreținere, cu condiția să locuiască împreună cu contribuabilul sau să primească de la acesta pensie alimentară care nu este stabilită printr-o decizie a Autorității judiciare: soț/soție divorțat/ă legal; nepoți, părinți, ginere/noră, socri, frați/surori, bunici.

Pentru a beneficia de scutiri pentru membrii de familie aflați în întreținere, este necesar ca fiecare, în parte, să fi obținut, în cursul anului anterior, un venit mai mic de 2.840,51 Euro, prezentând o declarație pe proprie răspundere, în acest sens. Începând cu anul 2019, limita de venit (realizat în anul anterior), în cazul copiilor care nu au împlinit vârsta de 24 de ani, este de 4.000 de euro.

Potrivit Circularelor Administrației Financiare nr. 95/E din 12 mai 2000, respectiv nr. 18/E din 12 aprilie 2009, la solicitarea Administrației Financiare, dovada privind întreținerea membrului de familie se poate face cu orice mijloc de probă (de ex.: contract de închiriere sau facturi de utilități aflate pe numele solicitantului, documentație bancară care dovedește transferul de bani către membrul de familie aflat în întreținere etc.). În eventualitatea unui control, Administrația Financiară, poate solicita prezentarea unei certificări emise de autoritatea fiscală din statul de reședință al membrului de familie aflat în întreținere.

 

Ambasada, prin Biroul atașatului pe probleme de muncă și sociale a informat, de-a lungul timpului cetățenii români care lucrează în domeniul casnic/ de îngrijire cu privire la drepturile și obligațiile legate de raportul de muncă avut în Italia. Activitatea de informare s-a realizat atât prin intermediul întâlnirilor avute cu lucrătorii români, prin corespondența purtată cu persoanele interesate, precum și prin Ghidul lucrătorului român din domeniul asistenței familiale publicat pe site-ul Ambasadei. Materialul menționat conține inclusiv un capitol dedicat obligațiilor de plată a impozitului pe venitul rezultat din salarii de către această categorie profesională.

Activitățile de control realizate de către autoritățile italiene îi vizează, în special, pe lucrătorii casnici/ de îngrijire care își desfășoară activitatea în baza unui contract de muncă legal, înregistrat la INPS, pentru care sunt plătite, de către angajatori, contribuții la sistemul de asigurări sociale. De altfel, din încrucișarea datelor INPS – privind contractele de muncă din domeniul casnic/de îngrijire cu datele Administrației Financiare (Agenzia delle Entrate) privind declarațiile de venit ale categoriilor profesionale menționate, poate rezulta situația lucrătorilor care nu și-au declarat veniturile realizate.

Intensificarea controalelor în acest domeniu i-ar putea determina pe anumiți lucrători să accepte forme de muncă nedeclarată, lipsite de orice formă de protecție.

Lucrătorii din domeniul casnic/ de îngrijire reprezintă o categorie vulnerabilă, care se confruntă, în situații extreme, cu probleme precum sindromul burnout sau sindromul Italia. Printre cele mai răspândite probleme se remarcă: salariul inferior muncii efectiv prestate ( în contextul încadrării într-o treaptă inferioară și/sau întocmirii unui contract part time, deși în realitate angajatul are un program normal – munca la gri), neplata orelor suplimentare, dar și dificultatea de a dovedi efectuarea de ore suplimentare, a muncii efectiv prestate, în eventualitatea unui litigiu etc.

În contextul în care, în spațiul public este subliniată importanța acestei categorii profesionale, pentru viața a numeroase familii, având în vederea ponderea populației îmbătrânite și ineficiența serviciilor publice dedicate, se remarcă accentuarea articolelor care subliniază faptul că lucrători străini din acest domeniu nu își îndeplinesc obligațiile fiscale, însă solicită scutiri și prestații în regim de gratuitate de la statul italian. Din păcate, având în vedere faptul că, în această categorie, se regăsesc și cetățeni români există riscul propagării percepției negative, asupra întregii comunități.

IRPEF (impozitul pe venit) datorat de către lucrătorii din domeniul casnic/de îngrijire (colf/badanti)

Persoanele care lucrează în domeniul casnic/ de îngrijire (colf/badante) primesc un salariu din care le sunt reţinute contribuţiile de asigurări sociale, însă nu şi impozitul pe venit (IRPEF). Din acest motiv, anual, trebuie să depună la instituția competentă (Agenzia delle Entrate), o declarație de venituri (care reflectă salariile primite în anul anterior), în special, dacă venitul obținut, depășește 8.000 de euro. Declarația menționată poate fi depusă și dacă veniturile nu depășesc pragul de 8.000 de euro, pentru a obține anumite scutiri și deduceri cuvenite inclusiv pentru membrii de familie aflați în întreținere.

! În caz de neplată a IRPEF, se riscă aplicarea de amenzi / penalități din partea autorităților italiene.

Pentru completarea declaraţiei de venit şi pentru a verifica ce impozit pe venit trebuie să plătească / scutirile/ reducerile de care pot beneficia,  persoanele interesate se pot adresa celui mai apropiat centru de asistență fiscală (CAF). Declarația fiscală poate fi efectuată fie utilizând formularul ”Redditi PF” (până pe 30 noiembrie, cu mențiunea că în anul 2019 termenul este 2 decembrie, întrucât 30 noiembrie cade sâmbăta), fie prin formularul 730 (până în iulie).

Cotele de impozitare a veniturilor anuale ale persoanelor fizice (IRPEF) diferă în funcție de venitul realizat. De exemplu, veniturile sub 15.000 euro se impozitează cu  23%, cele cuprinse între 15.001 şi 28.000 euro se impozitează cu 3.450 euro + 27% din ce depăşeşte 15.000 euro, etc.

Veniturile din salarii de până la 8.000 euro/an sunt scutite de la plata IRPEF-ului.

Este posibil să se beneficieze de reduceri ale taxelor datorate: dacă există membri de familie aflați în întreţinere; pentru cumpărarea de medicamente sau pentru plata consultaţiilor medicale; pentru cheltuielile de închiriere a locuinţei; pentru cheltuieli de renovare, etc.

Pentru a beneficia de scutiri pentru membrii de familie aflaţi în întreţinere, este necesar ca, în anul anterior, fiecare, în parte, să fi obţinut un venit mai mic de 2.840,51 Euro, prezentându-se o declaraţie pe proprie răspundere („autocertificazione”) în acest sens. Începând cu anul 2019, în cazul fiilor/ fiicelor care nu au împlinit încă vârsta de 24 de ani, limita de venit este de 4.000 de euro.

Pot fi consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere, chiar dacă nu locuiesc cu contribuabilul: soţia/soţul de care contribuabilul nu este despărţit legal şi copii acestuia. De asemenea, pot fi consideraţi membri de familie aflaţi în întreţinere, cu condiţia să locuiască împreună cu contribuabilul sau să primească de la acesta pensie alimentară care nu este stabilită prin decizii ale Autorităţii judiciare: soţ/soţie divorţat/ă legal, nepoți, părinţi, ginere/noră, socri, fraţi/surori, bunici.

Potrivit Circularelor Administrației Financiare nr. 95/E din 12 mai 2000, respectiv nr. 18/E din 12 aprilie 2009, la solicitarea Administrației Financiare, dovada privind întreținerea membrului de familie se poate face cu orice mijloc de probă (de ex.: contract de închiriere sau facturi de utilităţi aflate pe numele solicitantului, documentație bancară care dovedește transferul de bani către membrul de familie aflat în întreţinere etc.). De asemenea, în cadrul unui eventual control, Administraţia Finanţelor Publice, poate solicita prezentarea unei certificări emise de autoritatea fiscală din statul de reşedinţă al membrului de familie aflat în întreţinere.

În cazul veniturilor anuale cuprinse între 8.174 euro și 24.600 de euro, prin declarația de venit se poate beneficia de bonusul lunar ”Renzi” de 80 euro, cu condiția ca raportul de muncă să se fi derulat pe parcursul întregului an anterior. Dacă perioada lucrată este mai mică de 12 luni, valoarea bonusului se diminuează. De asemenea, pentru veniturile cuprinse între 24.600 și 26.600 bonusul este acordat are o valoare mai mică. Dacă impozitul brut calculat este inferior scutirilor acordate pentru muncă salariată (detrazioni da lavoro), contribuabilul nu are dreptul la bonusul menționat (Circulara Administrației Financiare 8/E2014).

CONSULAT ITINERANT IN REPUBLICA MALTA

10.01.2020

Vă informăm că în luna MARTIE a anului 2020 Consulatul României la Catania va organiza CONSULAT ITINERANT în Republica Malta pentru cetățenii români care, din motive obiective, nu se pot deplasa la sediul consulatului. Pentru…

Program de lucru la Consulatul României la Catania în perioada Sărbătorilor de iarnă

24.12.2019

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile legale, Consulatul României la Catania va fi închis în perioada Sărbătorilor de iarnă, în următoarele zile: 25-27 decembrie 2019 01-03 ianuarie 2020 Cetăţenii români…

Materiale promovare vot în străinătate turul II

14.11.2019

Pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră, regăsiți mai jos link-ul de pe platforma wetransfer de unde puteți descărca: 2 materiale video referitoare la programul secțiilor de votare din străinătate: 1 spot de 10…